ما را دنبال کنید

ما براساس مطالعات نوین کسب‌ و کار به جرأت به شما می‌گوییم، چیزی که اهمیت دارد داشتن خلاقیت و ابتکار عمل است.

طراحی پوستر همایش علامه معرفت

از همایش علامه معرفت که خاطره خوبی نداریم که پر از دغدغه و نظرات افراد غیرتخصصی باشه بعنوان یه تجربه بازم اخرش خوب تموم نشد.

Information

دسته بندی:
تاریخ:
پروژه قبلی
پروژه بعدی