ما را دنبال کنید

ما براساس مطالعات نوین کسب‌ و کار به جرأت به شما می‌گوییم، چیزی که اهمیت دارد داشتن خلاقیت و ابتکار عمل است.

طراحی پوستر مسابقه کتابخوانی پژوهان

مسابقه کتابخوانی پژوهان تجربه جالبی برای این تیم موفق بود که طراحی پوستر و غرفه نمایشگاه و پروژه کتابخوانی رو عهده داشتیم.

Information

دسته بندی:
تاریخ:
پروژه قبلی
پروژه بعدی