ما را دنبال کنید

ما براساس مطالعات نوین کسب‌ و کار به جرأت به شما می‌گوییم، چیزی که اهمیت دارد داشتن خلاقیت و ابتکار عمل است.

کتاب

کتاب "در مخفی توفیق" یکی از کتاب‌های موفق فلورانس اسکاول شین است که در آن به بررسی تاثیر فکر مثبت و شادی در زندگی و کار می‌پردازد. نویسنده در این کتاب به شیوه‌ای جذاب و قابل فهم، با استفاده از